Pathways to reduction and efficient handling of food waste on passenger ships: from Baltic Sea perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Magda Wilewska-Bien

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Karin Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Environment, Development and Sustainability

1387-585X (ISSN) 1573-2975 (eISSN)

Vol. 22 1 217-230

Näringstillförsel till Östersjön från sjöfart

BalticSea2020 (2291), 2017-02-01 -- 2018-06-30.

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljöledning

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s10668-018-0192-1

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-17