ISEAWIND – Innovativa konstruktionslösningar för vindkraftsfundament till havs
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Den tänkta utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, ställer krav på ny kunskap inom byggindustrin. Att bygga bärande struktur för havsbaserat vindkraftverk innebär flera utmaningar. En av dessa utmaningar ligger i kombinationen av de olika stokastiska lasterna som havsbaserat vindkraftverk utsätts för, till exempel från vind, vågor, strömmar och is.

Projektet syftar till att studera de dynamiska effekterna av dessa komplexa laster och att optimera konstruktionen av den bärande strukturen genom att ta hänsyn till beteendet av hela vindkraftsverksstrukturen.

Projektet består av fyra studier:

Studie av konstruktions- och produktionstekniska aspekter för havsbaserat vindkraftverk i Sverige. 
Studie av kraftöverföring från tornet till havsbotten och spänningsfördelning i den bärande strukturen
Studie av specifika detaljer som är utmattningsbenägna (som identifieras i 2)
Studie av potentialen av att använda mätdata kontinuerligt för att uppdatera numeriska modeller och detektera eller förutsäga strukturella skador

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Alexandre Mathern

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

NCC AB

Projekt-id: SWPTCTG4-21
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11