ELASTMOOR - Elastiska förankringssystem för vågenergiomvandlare
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syftet är att förbättra kunskapen om hur elastiska förankringssystem skall designas för vågenergiomvandlare. Det kommer att uppnås genom att samla in data från (i) laboratorietester av gummi, polyester och nylonlinor, och det kopplade systemet med förankring och flottör i en provbassäng, och (ii) fullskaliga fälttester av Waves4Powers vågenergiomvandlare med Seaflex elastiska förankringssystem. Resultaten från laboratorietesterna skall användas för (iii) fullskaliga fälttester i Portugal av ny förankring gjord av gummi, polyester eller nylonlinor, och (iv) utveckling av materialmodeller som skall integreras i en egenutvecklad dynamisk simuleringsmodell för förankringssystem. Simuleringsverktyget skall användas för att analysera mekanisk livslängd hos förankringslinorna. Tillförlitlighetsanalys skall användas för att undersöka den statistiska variationen i parametrar som påverkar utmattningslivslängden.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Johannes Palm

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Instituto Superior Tecnico

Lisboa, Portugal

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Seaflex AB

Umeå, Sweden

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 43995-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Senast uppdaterat

2018-03-28