Vindassisterad framdrivning av handelsfartyg
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Ökade bränslekostnader och fokus på att minska utsläppen har ökat intresset för att utnyttja kraften i vinden för att driva kommersiella fartyg. Projektet syftar till att visa potentialen i vindassisterad framdrivning tillsammans med företag inom området, samt tillämpa state-of-the-art verktyg för fartygs ruttplanering (där vind ingår) för att maximera nyttan av vindens kraft som energikälla.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Ruihua Lu

Doktor vid Sjöfart och marin teknik

Wengang Mao

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Bengt J Ramne

Professor of the Practice vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Lighthouse

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-06