Ökad prestanda vid termisk omvandling av biomassa
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Syftet med projektet är att förbättra bränsleflexibiliteten och utöka lastintervallen för effektiv storskalig omvandling av biomassa, särskilt fokus läggs på att undersöka dellastdrift. Inom projektet utvecklas en karaktäriseringsmetod för biomassans fluiddynamiska egenskaper i en FB (fluidiserad bädd) samt att nyutvecklade experimentella resurser tillämpas för att diagnostisera biomassans omblandning. Detta bidrar till att en mer varierad bränslebas kan nyttiggöras samt att behovet av fossila stödbränslen vid dellast kan minskas.

Deltagare

David Pallarès (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Tove Djerf

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Federica Gioia

Unknown organization

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Anna Köhler

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Valmet

Tampere, Finland

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38347-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-22