Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemskydd baserat på realtidsmätningar
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Målet projektet är att tillverka en prototyp av ett integrerat visualiserings- och systemskyddsverkyg för spänningsstabilitet i transmissionsnät. Prototypen ska kunna tillåta transmissionsnätsoperatören att minska transmissionssystemets tillförlitlighetsmarginaler (eng. TRM) med upp till 25 % med bibehållen tillförlitlighet. Avancerade metoder kommer att utvecklas för realtidsbedömning och visualisering av spänningsstabilitetsgränserna samt för att bestämma optimala kontrollåtgärder för att motverka spänningskollapser. De utvecklade metoderna kommer att valideras i laboratoriemiljö.

Deltagare

Anh Tuan Le (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Ola Carlson

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Hannes Hagmar

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Svenska kraftnät

Sundbyberg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44358-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Svenska kraftnät

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-23