Skademekanismer vid cykelolyckor som resulterat i frakturer
Forskningsprojekt, 2017

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att på ett nytt sätt analysera data om cykelolyckor. Denna analys skall bland annat ligga till grund för riktlinjer för utformning av personskydd för cyklister och prioriteringar av åtgärder i cyklisters infrastruktur. Syftet skall uppnås genom att söka ut trafikolyckor i två befintliga nationella databaser, Svenska Frakturregistret (SFR) och Strada (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition), och sedan matcha dessa två dataset via personnummer. Då ges möjlighet att hitta samband mellan frakturtyper (SFR har detaljerad information om frakturer) och händelseförloppet vid olyckan (Strada innehåller information om olyckshändelsen, fordonet, vägförhållande och dylikt).

Deltagare

Mats Svensson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Marianne Andersson

Personskadeprevention

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Per Lövsund

Tillämpad mekanik

Lauren Meredith

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: Skyltfonden2016/86288
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16