Sustainable motions - SmoothIT
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

SmoothIT-projektet kommer att utveckla modeller, metoder, verktyg och optimeringsalgoritmer för att hjälpa den svenska industrin att skapa mjukare robotrörelser, vilket minskar energianvändningen och ökar livslängden. Dessutom kommer utvecklings- och underhållsarbetet att förbättras med hjälp av verktyg för övervakning och driftsprognos för underhållsplanering.


Det övergripande målet är att minska maskiners och robotars energianvändning med upp till 30% och öka livslängden hos enheterna med mer än 10%. De senaste forskningsresultaten från Chalmers har visat att genom att justera robotens rörelser något, kan energianvändningen minskas med 10-30%, samtidigt som cykeltiden bevaras. Dessa optimerade rörelser är mjukare än de ursprungliga rörelserna, vilket ökar robotens och komponenternas livslängd genom att minska slitaget.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Automation

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03078
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Energy Optimization of Large-Scale AGV Systems

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-22