Sustainable motions - SmoothIT
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

SmoothIT-projektet kommer att utveckla modeller, metoder, verktyg och optimeringsalgoritmer för att hjälpa den svenska industrin att skapa mjukare robotrörelser, vilket minskar energianvändningen och ökar livslängden. Dessutom kommer utvecklings- och underhållsarbetet att förbättras med hjälp av verktyg för övervakning och driftsprognos för underhållsplanering.


Det övergripande målet är att minska maskiners och robotars energianvändning med upp till 30% och öka livslängden hos enheterna med mer än 10%. De senaste forskningsresultaten från Chalmers har visat att genom att justera robotens rörelser något, kan energianvändningen minskas med 10-30%, samtidigt som cykeltiden bevaras. Dessa optimerade rörelser är mjukare än de ursprungliga rörelserna, vilket ökar robotens och komponenternas livslängd genom att minska slitaget.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03078
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Energy Optimization of Large-Scale AGV Systems

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-22