Funktionell leverans av nukleotid-baserade läkemedel
Forskningsprojekt, 2017 – 2024

Trots medicinska framsteg saknar många av våra folksjukdomar fortfarande tillfredställande behandling. Mer än 415 miljoner människor i världen, motsvarande 1 av 11 vuxna, lever t ex med diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken (>40%) i de flesta i-länder. Samtidigt finns det stort hopp om att nästa generations läkemedel ska ge oss nya sätt att stoppa eller bota sjukdom. Dessa läkemedel är baserade på de molekyler som utgör vårt genom, DNA, eller det RNA som gör att rätt genprodukter (proteiner) produceras. Olika varianter av DNA/RNA-molekyler utgör ca hälften av AstraZenecas läkemedelskandidater inom hjärta-/kärl- samt diabetesområdet. Men trots den överlägsna funktion dessa påvisar i laboratorietester, saknas det medicinska genombrottet. En viktig orsak därtill är svårigheten att transportera dessa läkemedelskandidater till rätt vävnad i kroppen, få dem att där tas upp av cellerna och sedan nå rätt del i cellens inre. Virus har däremot denna förmåga. När de infekterar sin värdcell tar de sig igenom deras skyddande barriärer. Väl inne i cellen frisätts virusets genetiska kod, varpå cellen skapar tusentals nya virus som därefter lämnar för att infektera nya celler. När man har försökt använda neutraliserade virus som leveransverktyg för genetiskt baserade läkemedel har det dock visat sig att vårt immunförsvar reagerar för starkt för att erbjuda säker behandling. Medlemmar i vårt team ligger bakom upptäckten att celler, för optimal funktion, kommunicerar med varandra genom att skicka budbärare av genetiskt material med hjälp av små viruslika nanopartiklar, s.k. exosomer. Eftersom vårt immunförsvar inte aktiveras av kroppsegna exosomer är de mycket lovande leveransverktyg. Med detta som inspiration är målet här att med sinnrika analysmetoder kombinerade med molekylära verktyg förstå grunderna för hur dessa komplex är uppbyggda och fungerar. Vi vill alltså i detalj förstå kroppens egna system för att kunna utveckla leveransverktyg för nya läkemedel. Baserat på cellstudier kommer vi även att utveckla modelleringsverktyg för att kunna förutsäga effekten av nydesignade läkemedel i människa. Sammantaget kommer detta leda till utveckling av nya genetiska läkemedel, generera värdefull kunskap samt ge en växande svensk bioteknikbransch. Nyttan sträcker sig långt bortom de ekonomiska och vetenskapliga fördelarna genom de vägar som öppnas för att utveckla nya effektiva och säkra läkemedel till gagn för miljontals patienter.

Deltagare

Fredrik Höök (kontakt)

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Elin Esbjörner Winters

Chalmers, Life sciences, Kemisk biologi

Marcus Wilhelmsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: IRC15-0065
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02