Highly Automated Freight Transports TSAF (AutoFreight)
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet Highly Automated Freight Transports ämnar forska kring den grundfunktionalitet på tunga fordon som krävs för att realisera automatiserade godstransporter (SAE nivå 4) på publika vägar. Projektet kommer identifiera behovet av fysisk och digital infrastruktur på allmän väg för att möjliggöra säkra, produktiva och automatiserade godstransporter. Projektet kommer även analysera behovet av anpassning av lagkrav för godstransporter vid höga nivåer av automatiserad körning.


Projektresultaten inkluderar en regional kunskapsuppbyggnad kring automatiserade godstransporter samt ett nätverk av samarbetspartners med förmågan att driva tidig forskning mot industrialisering. Ambitionen i projektet, det förväntade resultatet, är att studera genomförbarhet av högt automatiserade godstransporter med kommersiella fordon, inklusive långa transporter, samt verifiera och validera användningen i en autentisk logistikkedja.


Forskningen kommer baseras på tidigare forskningsresultat samt fordonsdata som samlas in under projektets gång via en kommersiell godstransport på allmän väg mellan Göteborgs hamn och en logistisk hub i Viared, Borås. Forskningsresultaten kommer därefter valideras genom simuleringar, provkörningar på Asta Zero testbana samt delvis på allmän väg. Högautomatiserade godstransporter (SAE nivå 4) kommer enbart valideras på testbana.

Deltagare

Fredrik Von Corswant (kontakt)

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Peter Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Borås stad

Borås, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Ellos Group AB

Borås, Sweden

GDL Transport AB

Helsingborg, Sweden

Kerry Logistics Sweden AB

Borås, Sweden

Speed Group AB

Borås, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-05413
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-10