Deep learning för 3D-igenkänning
Forskningsprojekt, 2018 – 2023

Målet med detta projekt är att utnyttja framgångarna med artificiella neurala nätverk, och utforska nya metoder för 3D-igenkänning med neurala nätverk som ett givet verktyg. Det kommer särskilt fokuseras på att hitta objektsinstanser i bilder, tillsammans med deras respektive semantiska och geometriska 3D-egenskaper (såsom form, position och orientering). Till en början beaktas kända rigida objekt, men med målsättning att hantera mer generella scenarion framöver. Ett återkommande tema kommer att vara hur man bäst utnyttjar kombinationen av inlärning, white-box-modellering och geometri.

 

Deltagare

Lucas Brynte (kontakt)

Digitala bildsystem och bildanalys

Fredrik Kahl

Digitala bildsystem och bildanalys

Finansiering

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2024

Learning and Optimizing Camera Pose

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-01