Steer by wire Opportunities, performance and system safety (SWOPPS)
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Målet med projektet är att undersöka Steer-by-Wire (SbW) aspekter på, 1.Reglerstrategier för styrkänsla och ingripande funktionalitet 2.Virtuella metoder för utveckling av SbW, mha körsimulatorer 3.Systemsäkerhetsaspekter på återkopplingsmekanismen hos SbW 4.Alternativa förarinterface introducerade av SbW


Målet med projektet är att kunna ta fram en säker funktionalitet rörande SbW med focus på förarinterfacet och den övre delen av systemet som föraren möter. Resultatet av projektet kommer att öka förståelsen för och hur man tar fram algoritmer för att styra denna del av systemet. Vidare kommer man bättre förstå konsekvenserna av när ett fel uppstår i denna del. Allt detta kommer att vara centrala för att lyckas med en introduktion av SbW på marknaden.


Projektet kommer att använda en körsimulator och en prototypbil för att undersöka de fyra ovan nämnda aspekterna. Systemsäkerhetsaspekterna och alternativa interface kommer att studeras i traditionella simulatorstudier medan övriga aspekter kommer att studeras mer objektivt utifrån uppsatta kriterier.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Weitao Chen

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Tushar Chugh

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Matthijs Klomp

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05504
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2022

Steering Feedback Transparency Using Rack Force Observer

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-21