Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare övervakning av den marina miljön
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

Vi demonstrerar användning av autonoma plattformar/drönare på havet för att göra mätningar och observationer i den marina
miljön. Farkosterna medger uthålliga insatser med liten personalinsats. Vi demonstrerar att resurssnåla, snabba och uthålliga
insatser kan ge observationer i realtid av kritiska faktorer för miljö och säkerhet.
Mätningar och observationer av den marina miljön är avgörande för en lång rad av behovsägare. Dessa inkluderar forskare,
operativa prognosinstitut, kommersiella aktörer inom marina näringar (shipping, offshore, akvakultur, turism, m.fl.), samt aktörer
med ansvar för övervakning och säkerhet (polis, sjöräddning, kustbevakning, Försvarsmakten, m.fl.) Flera behovsägare i
samhället kräver idag ökade insatser. Konventionella metoder, som bygger på bemannade fartyg, kommer inte att vara en möjlig
väg, på grund av kostnader och andra begränsningar. För att öka insatserna av mätningar och observationer krävs alltså ett ökat
användande av autonoma plattformar.
Vårt projekt syftar till att visa flexibiliteten i existerande autonoma plattformar, som opererar på havsytan, och hur dessa genom
intelligenta och innovativa lösningar kan utvecklas för att kraftigt öka vår förmåga övervaka den marina miljön.
Vi utgår från tre olika typer av drönare/plattformar. Plattformarnas olika kapaciteter ger oss möjlighet att utveckla och
demonstrera flera olika konceptuella insatser, inklusive vetenskapliga mätningar och miljöövervakning, övervakning av
anläggningar och områden, insatser där drönare assisterar andra drönare, insatser med drönare i starkt trafikerade vatten, mm.

Deltagare

Wengang Mao (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Ola Benderius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Arpit Karsolia

Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd

Samarbetspartners

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01747
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03