CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens hållbara mjuka material
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Många sektorer inom industrin står inför utmaningen att snabbt ställa om till en effektiv utveckling av hållbara material och produkter, med bibehållna krav på produktfunktionalitet och pris. Inom en lång rad industriella applikationsområden såsom hygienprodukter, förpackningar, färg, läkemedel, sårvårdsprodukter och livsmedel är molekylär transport viktig för produktfunktionaliteten. Materialets struktur fungerar som en matris där molekyler transporteras, t.ex. vid frisättning av läkemedel eller då vätskor absorberas i hygienprodukter. Inom förpackningsindustrin behöver transport ofta förhindras, t.ex. transport av syre in i livsmedelsförpackningar vilket förkortar hållbarheten. Materialen i dessa tillämpningar är ofta vatteninnehållande, mjuka och heterogena samtidigt som materialstrukturer på olika längdskalor samverkar för att ge dem deras egenskaper. Detta gör både datorberäkningar och experimentella studier utmanande. I detta projekt kommer aktörer från industri, branschorganisationer och akademi att utveckla ett nytt materialutvecklingskoncept baserat på förståelse av samband mellan materialstruktur och molekylär transport, avbildning av materialstrukturer, in silico design av strukturer, samt mätningar och datorberäkningar av molekylär transport. Genom att skapa verktyg och ett koncept som företagen (och långsiktigt andra aktörer) kan använda för att förstå existerande materials funktion, kan de även effektivisera processen att designa framtidens nya material med optimerade egenskaper. Nätverket, det tvärvetenskapliga arbetssättet och kompetensen från VINN Excellence centret SuMo Biomaterials ger oss mycket god möjlighet att anta denna utmaning.

Deltagare

Tobias Gebäck (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Niklas Lorén

Adjungerad professor vid Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Lars Nordstierna

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Lars Evenäs Group

Eva Olsson

Professor vid Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Magnus Röding

Gästforskare vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Aila Särkkä

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

AstraZeneca R&D

Mölndal, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Essity Hygiene and Health AB

Mölndal, Sweden

IKEM, innovations och kemi industrierna i Sverige

Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stora Enso AB

Stockholm, Sweden

Tetra Pak

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-22