Plattformsbaserad digital skohandel
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektets syfte är att utveckla och introducera en digital produktutprovningsplattform för skor som involverar ett nätverk återförsäljare och som revolutionerar den befintliga affärsmodellen för fysisk handel. Projektets två deluppgifter är: (1) att utveckla och testa en prototyp av databas för sko-till-fot-matchning för flera återförsäljare (både med avseende på teknik och affärsmodell), och (2) använda vetenskapliga metoder för att utvärdera effekter av testet i en hel försörjningskedja och utveckla affärsmodellen. Den digitala utprovningslösningen kombinerar en omfattande databas och en matchningsalgoritm som möjliggör direkt matchning av unika kundfötter och skor. En prototyp av mobil-app tas fram och möjliggör kommunikation mellan konsument, återförsäljare och producent. Den långsiktiga visionen är att varje tillverkad sko ska hitta en fot som passar i den. Denna modell för tillverkning, försörjning och försäljning av skor förväntas bidra till ökad lönsamhet för återförsäljare, nöjdare konsumenter, effektivare varuförsörjning och minskade överlager, returer och inkurans.

Deltagare

Patrik Jonsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Emmelie Gustafsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jan Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Broken Bird Bootmakers AB

Stockholm, Sweden

corpus.e AG

Stuttgardt, Germany

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Handelsrådet

Projekt-id: 2018:847
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03619
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/P...

Senast uppdaterat

2019-04-11