RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Fartygsgenererat buller är idag klassat som ett miljöproblem, precis som utsläpp till luft och vatten. Den huvudsakliga källan till bullret är den kaviterande spetsvirveln, och att reducera detta problem leder normalt till ökade utsläpp av CO2, SOx, NOx, och partiklar. Här ska vi undersöka hur vi kan motverka spetsvirvelkavitation, och därmed buller, genom att applicera ytråhet på propellern. Målsättningen är att utvidga förståelse för detta fenomen, kvantifiera dess potentiella positiva miljöeffekt, och att föreslå en designprocess som kan realisera denna innovation.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Abolfazl Asnaghi

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Rolls-Royce (Swe)

Kristinehamn, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-05