Batterihantering
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Målet med detta projekt är att utveckla en metod för att härleda en robust modellbaserad algoritm som uppskattar batteri tillgängliga effekt. Med hjälp av algoritmerna kan batterikapaciteten bättre användas, Laddning kan ske snabbare, livslängden ökas och energihanteringen i hybridfordon förbättras. Som en konsekvens blir elektrifierade och hybridfordon attraktivare för potentiella förare och en utveckling mot en mer hållbar fordonsflotta förbättras.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Patrik Johansson

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Anton Klintberg

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Changfu Zou

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-20