Optimal energihantering och samspel med omgivande trafikanter
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Detta projekt bygger på flera års tidigare forskning om att utveckla styrarkitektur för fullständig energihantering av elektrifierade fordon. Målet är att få energihanteringen ett steg närmare till en verklig implementering genom att testa och validera algoritmerna på detaljerade drivlinjemodell och i en omgivande trafik. Fokus kommer att hållas på samspelet med ett ledande fordon, som kan köras antingen manuellt eller autonomt. Det kommer att undersökas hur man närmar sig det ledande fordonet, huruvida man ska hålla ett kort avstånd eller att variera avståndet med avseende på vägtopografi, huruvida man ska omköra eller om möjligt inleda kooperativ energihantering.

Deltagare

Nikolce Murgovski (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Fredriksson

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Adrian Ilka

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Nalin Kumar Sharma

Doktor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Sjöberg

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Finansiering

Swedish Electromobility Centre

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-20