Åldring av litium-jon batterier med Ni-rika katoder för elektromobilitet (ALINE)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syftet med projektet är att öka livslängden för nickel (Ni)-rika litium-jonbatterier (LIB) för fordonstillämpningar. Ni-rika LIB kommersialiseras nu för elfordon på grund av sin höga energitäthet och minskad mängd kobolt. Detta kan dessvärre ske på bekostnad av livslängd, totalkostnad och säkerhet. Målet är att förstå sambanden mellan cellåldring och de ingående materialen, cellkonstruktionen, samt temperatur- och tryckförhållandena. Kobolt är en begränsad resurs som både ökar snabbt i pris och ofta bryts på tvivelaktigt sätt. Därför är det, ur ett hållbarhetsperspektiv, angeläget att kunna minska andelen kobolt.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Niladri Roy Chowdhury

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Evelina Wikner

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45538-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-08