Neuromuskulär styrning av robotben
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Utveckling av ett system som möjliggör långsiktig, stabil, neurogen styrning och känselåterkoppling av ett robotben för benamputerade personer med hjälp av ett nytt osseo-neuromuskulärt gränssnitt. Dagens mest sofistikerade benproteser svarar inte på viljestyrd kontroll från användaren, utan fungerar genom att självständigt anta olika gångtillstånd. Denna separering mellan det biologiska och det mekatroniska styrsystemet resulterar i begränsad funktion och bristfällig fysiologisk anpassning till den artificiella kroppsdelen. Målet för det här projektet är att för första gången, möjliggöra, naturlig neurogen och muskulär styrning samt känselåterkoppling av ett robotben. ”Naturlig” betyder i det här sammanhanget att styrningen av protesen sker på samma sätt som i ett vanligt ben, vilket möjliggör koordinerade, simultana rörelser av olika frihetsgrader (till exempel, samtidig flexion av fotleden och extension av knäleden). Dessutom betyder det att insignalerna kommer från de nerver och muskler som ursprungligen genererade den önskade rörelsen (fysiologiskt riktigt).

Naturlig styrning kräver även känselåterkoppling som upplevs komma från den saknade kroppsdelen utan överväldigande koncentration från användaren. Systemet som utvecklats i det här projektet kommer möjliggöra en funktionalitet av det artificiella benet som närmar sig motsvarande funktion i ett friskt ben. Detta kommer leda till bättre livskvalité och förbättrad funktion för benamputerade personer.

Deltagare

Max Jair Ortiz Catalan (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Bionik

Samarbetspartners

Integrum AB

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03235
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-04