Elektrifiering av marin urbana transportsystem – Förstudie laddning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Världens städer står inför stora utmaningar när det gäller att möta behovet av effektiva och fossilfria transporter av gods och människor utan skadliga emissioner. Elektrifiering har under de senaste åren utkristalliserat sig som den teknik många städer ser som lösningen på dessa utmaningar.
 
I nästa skede av ElectriCity-samarbetet är målsättningen att etablera en marin demo-arena som möjliggör sömlöst elektrifierad kollektivtrafik över land och vatten. En nyckel för att kunna realisera en hållbar och skalbar marin kollektivtrafik är att laddning med höga spänningsnivåer också skall kunna realiseras i en marin miljö.
 
Volvo tillsammans med ABB och Chalmers tekniska högskola söker stöd från Energimyndigheten för genomförande av förstudie med ambition att kartlägga, utreda och föreslå en inriktning mot etableringen av konceptuella lösningar för fartyg och laddningsinfrastruktur som i ett senare skede skall kunna realiseras i ett marint demoprojekt.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Jonas Ringsberg

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

ABB Sverige AB

Västerås, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47924-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-10