Utveckling av projektmetodik för stomljud i väg- och järnvägsprojekt
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Projektet syftar till att inom ramen för en doktorandtjänst skapa en projekteringsmetodik för stomljud som motsvarar den som finns för buller, så att Trafikverket kan göra projekteringsupphandlingar för stomljud på liknande sätt som för buller, och därmed ökar möjligheten att erhålla mer enhetliga och korrekta resultat. För att en metodik skall kunna utformas måste även en beräkningsmodell utvecklas, varför projektet även innefattar detta. Detta innebär inte att modellen därefter är statisk utan den kan och bör vid behov uppdateras i takt med nya erfarenheter, kunskaper och lösningar även efter att detta projekt har avslutats. Projektet kommer även att erbjuda en plattform för ny stomljudsrelaterad forskning.

Deltagare

Patrik Höstmad (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Fatemeh Dashti

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Forssén

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02