Användares förståele av autonoma fordon - DAUT
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Projektet 

- undersöker hur användare/förare uppfattar och förstår autonoma fordon,och hur denna förståelse utvecklas och förändras över tid 

- undersöker på vilket sätt utformningen av samspelet och interaktionen mellan förare-fordon påverkar förståelsen och på vilket sätt utformningen kan användas för att påverka och stödja utvecklingen av en (för sammanhanget) relevant förståelse

Deltagare

Marianne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Mikael Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-22