INTERACT - Analys av utläggningsmönster förvågenergiomvandlare med hänsyn till interaktionseffekter i LCOE- och utmattningsanalyser
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Ett fåtal fullskaliga prototyper av vågkraftverk (WEC) har installerats i havet som enskilda enheter för demonstration och teknikutveckling. Fortsatt kommersialisering kräver installation av många WECs i vågparker. Denna uppskalning till system är en utmaning pga interaktionseffekter mellan WECs och deras komponenter. Nya design- och utvärderingsmetoder behövs som tillsammans med simuleringsmodeller kan användas för att designa vågparker med hänsyn till interaktionseffekter för optimal systemprestanda, t ex effektprestanda, mekanisk livslängd och LCoE. Projektet bidrar till utvecklingen av sådana designmetoder och modeller. Det uppnås genom systemteknik, riskanalyser, och fullt kopplade hydrodynamiska-strukturanalyser. LCoE-beräkningar visar hur LCoE påverkas av WEC-interaktionseffekter i vågparker, inklusive förankringars och kablars strukturintegritet. Fallstudier med olika WEC-tekniker, installationsområden, utläggningsmönster och storlek simuleras, analyseras och optimeras.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Corpower Ocean AB

Stockholm, Sweden

NKT Cables AB

Falun, Sweden

Novige AB

Västerås, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Seaflex AB

Umeå, Sweden

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-026869
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03