AI stödd utveckling av hjulupphängningar för vägfordon
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Syfte och mål: Elektrifiering och hård global konkurrens ställer allt högre krav på snabbare och effektivare utveckling av nya fordonskoncept. Syftet med projektet är att skapa beslutsstöd vid utveckling av fordon med hjälp av modellering och simulering. Förväntade effekter och resultat: Nuvarande metoder inte anpassade för den snabba omställning som fordonsindustrin nu står inför. Projektet skall ta fram metoder för att effektivare kunna utveckla nya fordonskoncept och bidra till att behålla fordonsutvecklingen i Sverige i framkant av den internationella konkurrensen.
Upplägg och genomförande: Projektet kommer att arbeta, genom vetenskaplig forskning och internationellt samarbete: - Industridoktorand med handledning i samarbete med Chalmers och universitetet i Stuttgart - Generalisering av AI metoder för produktutveckling som leds av RISE

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Tobias Brandin

vid Unknown organization

Matthijs Klomp

Adjungerad docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mikael Ström

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Krister Wolff

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Huang Yansong

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Universität Stuttgart

Stuttgart, Germany

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: dnr2020-02917
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-29