Satellitstudier av exoplaneters mångfald
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Denna ansökan avser finansiering av en doktorand vars uppgifter blir att detektera och karaktärisera exoplaneter i det internationella teamet KESPRINT, delta i förberedelser för PLATO (2026), ESAs nästa exoplanet projekt, och använda data från ESAs CHEOPS mission (2019).

CHEOPS och PLATO är två satelliter som skall bestämma massor, radier samt åldrar hos planeter i omlopp runt andra stjärnor än Solen, med en noggrannhet som är åtminstone en storleksordning högre än vad som hittills har varit möjligt. Målsättningen med dessa projekt är att kunna dra slutsatser om dessa exoplaneters fysikaliska parameterar och evolutionära status.

Deltagare

Carina Persson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Malcolm Fridlund

Affilierad professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Iskra Georgieva

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Extragalaktisk astrofysik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 174/18
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14