Digitala Stambanan Produktion
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Maja Bärring (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Clarissa Alejandra González Chávez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Adriana Ito

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Hao Wang

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Combient AB

Stockholm, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Teknikföretagen

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02421
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://digitalastambanan.se/

Senast uppdaterat

2021-10-29