OptiCities - Optimering av person- och godstransporter i urbana miljöer
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektets vision är att hjälpa europeiska städer adressera komplexa utmaningar med avseende på transporter och mobilitet.

Projektet vill optimera transportnätet genom att utveckla samverkan mellan publika och privata aktörer och genom att utveckla och testa innovativa ITS lösningar i sex europeiska städer, varav Göteborg är en. Projektet inbegriper såväl person- som godstransporter. Användarperspektivet är centralt.

Chalmers har speciellt ansvar för utvärderingen i Göteborg.

Projektledare: Jean Coldefy, Grand Lyon

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Fredrick Ekman

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Jana Sochor

Projektledare forskning vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

5T

Torino, Italy

Algoe

Ecully, France

Ayuntamiento de Madrid

Madrid, Spain

Birmingham City Council

Birmingham, United Kingdom

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Paris, France

Citta di Torino

Torino, Italy

Cityway

Aix En Provence, France

Communaute Urbaine de Lyon

Lyon 03, France

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Madrid, Spain

Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte)

Torino, Italy

ERTICO

Bruxelles, Belgium

Eurocities

Bruxelles, Belgium

Fondation Partenarial Mov'eotec

Versailles, France

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

HaCon Ingenieurgesellschaft

Hannover, Germany

Helmut Berends

Bremen, Germany

Ingenieria y Consultoria para el Control Automatico (ICCA)

Madrid, Spain

Neurosoft

Wroclaw, Poland

Politecnico di Torino

Torino, Italy

Spie Sud-Est

Feyzin, France

Union Internationale des Transports Publics (UITP)

Bruxelles, Belgium

Universidad Politecnica de Madrid

Madrid, Spain

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Wroclaw Miasto

Wroclaw, Poland

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/605727
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02