Potentiella nettoreduktioner av växthusgasutsläppen från användning av nordeuropeiskt proteinfoder i nordisk kött- och mjölkproduktion
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Stefan Wirsenius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Sverker Molander

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekt-id: H0941052
Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekt-id: H0950053
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-03-10