Stödstrategier medelst vindkraftverk för elsystem med lågt tröghetsmoment och med hög andel av vindkraft
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Vindkraftverk med variabel rotationshastighet levererar till skillnad mot traditionella synkrongeneratorer inget tröghetsmoment till elnätet vid störningar. Därför finns det i elnät med hög andel vindkraft även en risk för brist på tröghet i systemet, detta kan i sin tur leda till stora frekvensvariationer vid störningar i elnätet. Målet med projektet är att undersöka nyttan med den kinetiska energin som finns tillgänglig hos ett vindkraftverk.Därefter kommer risken att nå en för låg tröghet i elnätet att utvärderas med hjälp av ett probabilistiskt synsätt till elnät med hög andel vindkraft. Två stödstrategier för att leverera extra tröghetsmassa och minska risken för låg tröghetsmassa i elnätet kommer att undersökas. Slutligen kommer det ekonomiska värdet hos de tidigare beskrivna stödstrategierna för elnätet utvärderas genom en kostnad-nytta-analys.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Massimo Bongiorno

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Ola Carlson

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Mattias Persson

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38527-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/I...

Senast uppdaterat

2015-05-05