Energi OCH Effekt: Hybridsuperkondensatorer
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syftet med projektet är att ta fram ett energilager för el- och hybridfordon som både kan lagra en stor mängd energi och hantera hög effekt. Sådana energilager saknas idag, men kan vara av avgörande betydelse för att el- och hybridfordon ska bli konkurrenskraftiga. En bred introduktion av denna typ av fordon kommer bidra till minskad energianvändning och minskade CO2-utsläpp.

Deltagare

(kontakt)

vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

vid Teknisk ytkemi

vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-03