Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige (NOMACULTURE)
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Vattenbruk har under en lång tid varit en av de snabbast växande branscherna internationellt sett så att idag är varannan fisk som konsumeras odlad. Tyvärr är det i Sverige och många andra länder, av miljöskäl, inte möjligt att öka användningen av traditionell odling i öppna kassar.  Genom att låta odlingen ske i landbaserade recirkulerande system där vatten från odlingsbassängerna renas mekaniskt och biologiskt och sedan återförs till fisken kan man dock undvika de flesta miljömässiga problemen. På grund av byggnationskostnader och stora variationer i förutsättningar är det dyrt och mycket tidskrävande att experimentellt optimera konstruktion och drift av sådana anläggningar. Därför är det angeläget att i förväg kunna simulera hur de fungerar. Det här projektet, som är en del av MISTRA-programmet NomaCulture, syftar till att bygga upp en simulator i OpenModelica för RAS (Recirculating Aquaculture Systems) och använda den för att studera möjligheten att odla havskatt och hummer i RAS

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Ingrid Undeland

Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: 2013/75
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15