Energieffektivare sjöfart genom minskad skrovpåväxt
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Den energi och mängd bränsle som behövs för framdrift av fartyg påverkas av många olika faktorer. En betydande faktor är skrovets kondition och grad av marin påväxt (biofouling). För framdrift av ett fartyg med påväxt behövs 15-20% mer kraft i jämförelse med ett nymålat skrov utan påväxt.Syftet med detta projekt är att optimera metoden för borstning av fartygsskrov, som leder till reducerad bränsleförukning och mindre utsläpp av klimatgaser för fartyg.

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Rickard Bensow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Dinis Soares Reis de Oliveira

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39512-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-10