Kompakta städer? Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Såväl forskning som policy argumenterar för mer kompakta städer - dvs. högre täthet och funktionsblandning - men det är oklart vad det är som faktiskt behöver göras mer kompakt för att uppnå alla påstådda fördelar. Det saknas också kunskap kring hur olika drifkrafter tillsammans skapar eller motverkar kompakta städer, där sådana drivkrafter finns inom många olika sektorer och på skilda governance-nivåer. Vidare saknas det kunskap om på vilket sätt kompakta städer kan skapas genom strategiarbete och omvandlingsprocesser, som också de sker inom olika sektorer och på olika nivåer.

Projektets mål är att bidra till en mer precis och operationell förståelse av vilka kvaliteter en kompakt stad faktiskt behöver omfatta och hur dessa kan stödjas och implementeras. Det kommer att utveckla a) ett konsistent, effektivt och användbart måttsystem för de urbana kvaliteter som kopplar till städers kompakthet; b) ett ramverk för en integrerad förståelse av stadsutvecklingens drivkrafter; och c) rekommendationer för strategier och för processer för strategiutveckling. Stadstäthet kommer att studeras i Barcelona, Rotterdam och Göteborg, och den utvecklade kunskapen kommer att tillämpas inom Göteborgsområdet.

Deltagare

Jaan-Henrik Kain (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Formas

Projekt-id: 250-2013-1295
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/C...

Senast uppdaterat

2018-01-17