Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars-Ove Lång

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Havs- och vattenmyndigheten

Göteborg, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Tyréns, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Projekt-id: 1225-15
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-06-24