Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgörande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning!
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Projekts syfte är att utveckla nya jäststammar, som är lämpliga för användning i bioetanolproduktion baserad på pentosrik (pentoser=femkolsocker) lignocellulosaråvara. Man eftersträvar att skapa sådana jästsvampar, som uppvisar effektiv xylosjäsande förmåga (högt utbyte och hög produktivitet) och är syratoleranta.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Maurizio Bettiga

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Nicklas Bonander

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Cecilia Geijer

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Lina Lindahl

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

David Moreno

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Taurus energy

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Energimyndigheten

Projekt-id: P35372-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03