Optimering och energieffektivisering av gasreningsprocesser för indirekt förgasning
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Produktgasen från indirekt förgasning för framställning av biodrivmedel måste renas från organiska föroreningar såsom bensen innan slutgiltig uppgradering till syntesgas. Avskiljning av kolväten sker typiskt genom adsorption till packade bäddar av aktivt kol som regenereras med ånga. Trots att denna teknik är energiintensiv saknas tillräckligt noggranna modeller för att optimera energiförbrukningen och möjliggöra robust och effektiv processtyrning.

Detta projekt syftar till att utveckla nya modelleringsverktyg för regenerering av packade kolbäddar, samt till att undersöka möjligheterna att hämta ut bensen ur processen. Utvecklingsarbetet kommer att ske på Chalmers tekniska högskola i samarbete med Göteborg Energi. Projektresultaten kommer att effektivisera energianvändningen i och förbättra styrningen av förgasningsprocesser för biodrivmedelsproduktion.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Adam Jareteg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Srdjan Sasic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Henrik Thunman

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41245-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28