Robusta styrsystem för integrerad energihantering i fordon
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syftet med detta projekt är att utveckla algoritmer och styrarkitektur för prediktiv reglering, i syfte att optimera energieffektiviteten hos hybrida elektriska fordonsdrivlinor (HEV). Målet för denna strategi är de bränslebesparingar som kan göras vilket har påvisats i tidigare projekt, men i en mer begränsad miljö. Dessutom förväntas projektet bidra till en mer effektiv designprocess för komplexa styrsystem.

Deltagare

Nikolce Murgovski (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Jonas Fredriksson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Adrian Ilka

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P43322-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-20