SORCERER
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning endast på den engelska sidan.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Peter Linde

Adjungerad professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

Fundacion IMDEA Networks

Madrid, Spain

Imperial College London

London, United Kingdom

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

A structural battery and its multifunctional performance

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02