Structural pOweR CompositEs foR futurE civil aiRcraft (SORCERER)
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning endast på den engelska sidan.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Peter Linde

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

Fundacion IMDEA Networks

Madrid, Spain

Imperial College London

London, United Kingdom

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/738085
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02