Challenge Lab
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Challenge Lab vid Chalmers tekniska högskola är en utmaningsdriven och kreativ innovationsarena för en hållbar framtid. Vi designar och genomför innovativa lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar med fokus på regionala sammanhang, men som också ska kunna vara applicerbara i större skala. Arbetet med att ta sig an planetens största utmaningar genomförs i nära samarbete tillsammans med intressenter från näringslivet, offentlig sektor och resten av den akademiska världen.

Deltagare

John Holmberg (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

David Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Andreas I Hanning

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Linnéa Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Johan Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-15