Anpassning och innovation i sanitetsplanering : en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-17