MICA - Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

MICA-projektet avser att modellera interaktionen mellan cyklister och fordon för att 1) vidareutveckla intelligenta (kooperativa) system som Frontal Collision Warning and Automated Emergency Braking, 2) påverka utformningen av testscenarier för Euro NCAP (inklusive virtuella simuleringar) och 3) ge input till hur ett automatiserat fordon bör samverka utan att överraska eller skrämma cyklister.

Deltagare

Marco Dozza (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Alessia Knauss

Doktor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Jordanka Kovaceva

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Alexander Rasch

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Prateek Thalya

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Veoneer

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05522
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02