Buller från ballastfria spår
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektet baseras på en av de mest avancerade modellerna för simulering av bullergenerering från rullkontakt. Modellen kommer att anpassas för ballastfria spår för att ge möjligheten att ta fram realistiska källdata för NORD2000. Projektet fokuserar på rullljud då en minskning av rulljudet förväntas att ha en signifikant inverkan på totala bulleremissionen. Modellen ger också möjligheten att hitta lösningar för minskning av buller från höghastighetsbanor direkt vid källan, vilket oftast visar sig att vara den mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden. Olika spårdesign undersöks med målet att förbättra den akustiska prestandan hos spåret. Modellen kommer också att användas för att definiera livslängd och underhållsbehov för de föreslagna akustiska åtgärderna.

Deltagare

Jannik Theyssen (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Astrid Pieringer

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-16