RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

I syfte att minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik, och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär, har projektet RESMAC (REpurposing of SMArtphone Capabilities) målet att utforska hur cirkulära affärsmodeller kan åstadkommas genom framtagandet av kommersiellt gångbara produkter som baseras på återanvändandet av funktionalitet i begagnade smartphones. Detta kan vara kommersiella- eller non-profitprodukter, såsom uppkopplade träningsprodukter, delar av ett smart hem eller lärohjälpmedel för marginaliserade samhällen.


Att: -det potentiella värde som idag går förlorat i Svensk WEEE-insamling fångas i större utsträckning -produktdesigners får del av den kunskap som genereras i projektet -bidra till att de enheter som krävs av vår allt mer uppkopplade värld tas fram på ett hållbart sätt -inspirera till cirkulära affärsmodeller i andra industrier -minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03242
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-07