Flyttmönster vid renovering - pilotstudie
Forskningsprojekt , 2018

Studien är en pilostudie som syftar till att öka förståelsen för hur renovering av flerbostadshus påverkar de boende med fokus på vilka faktorer som kan påverka val att flytta i samband med renovering.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Joakim Forsemalm

Gästforskare vid Unknown organization

Charlotta Thodelius

Projektassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Framtiden

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27