Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektets syfte är att skapa en ökad förståelse för vilken roll etablerade elhandelsbolag spelar för en utbyggnad av solel i Sverige genom att möjliggöra för sina kunder att bli prosumenter eller på annat sätt bidra till ökad solelproduktion alternativt gå över till att köpa solel. Målet är att kartlägga de 30 största elhandelsbolagens erbjudanden med avseende på solel, göra en jämförande analys av ett urval av elhandelsbolagens affärsmodeller och analysera för- och nackdelar med olika strategier och affärsmodeller. Vidare ska resultaten spridas genom minst en akademisk artikel och minst två populärvetenskapliga presentationer eller publikationer. Projektet bedöms bidra till programmets mål om ökad utbyggnad av solel i Sverige samt till programmets mål om excellent forskning.

Deltagare

Anna Bergek (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Maria Blarr

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-09