Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Fordonsradar och fordon-till-fordon-kommunikation har en gemensam utmaning i radiointerferens. Interferens leder till felaktiga radardetektioner respektive ineffektiv och fördröjd dataöverföring. Det vill säga problem som allvarligt påverkar bilsäkerheten. Problemen kommer att förvärras i framtiden, i takt med att fler fordon utrustas med radar- och kommunikations-utrustning. Projektet syftar till att undersöka och utveckla nyckelteknologier för att göra radar mer robust mot störningar och att dessutom använda radarhårdvaran för att skapa en kommunikationslänk med låg fördröjning. Projektets specifika inriktningar är identifiering av förväntade behov för ett sådant gemensamt system, analys av prestanda-avvägningar, utformningen av fysiska lagret och media access lagret, samt systemutvärdering. I den övergripande utvärderingen kommer förutom radar- och kommunikationsprestanda också konsekvenserna för funktionell säkerhet att ingå. Slutligen planeras en demonstrator för experimentell validering av projektets huvudidéer att tas fram

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01929
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2021

MIMO-OFDM Joint Radar-Communications: Is ICI Friend or Foe

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-27