Förädling av ryggben från sill till högvärdig livsmedelsingrediens
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Utvärdering av tekniker, hållbarhet, funktionalitet och näringsvärde

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Jordbruksverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Västfem AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-15