Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Projektet är ett sammarbete mellan forskare på Chalmers och Stockholms universitet. Det övergripande målet med projektet är att minska tillförseln av koppar från båtbottenfärger samt förbättra miljöstatusen i Östersjön avseende koppar.


Projektets delmål är att:


1. Vidareutveckla mätmetod av läckagehastigheter för koppar från båtbottenfärger med hjälp av röntgen (XRF) samt ta fram en manual för denna metod.
2. I olika scenarier analysera hur belastningen av koppar från båtbottenfärger till Östersjön kan minskas.
3. Ta fram förslag på åtgärder till Havs- och Vattenmyndighetens och Helcoms åtgärdsprogram för havsmiljön för att minska belastningen av koppar från båtbottenfärger.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Emma Rova

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Projekt-id: 3420-19
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-19