Miljörisker sjunkna vrak II
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Hanna Landquist

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Fredrik Lindgren

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Andreas Lindhe

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Anders Tengberg

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Havs- och vattenmyndigheten

Göteborg, Sweden

Kustbevakningen

Gothenburg, Sweden

Sjöfartsverket

Norrköping, Sweden

Statens maritima och transporthistoriska museer

Stockholm, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Sjöfartsverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-13